עובד-מעביד

מעשה בעובד שעבד בחברה בה תפקידו היה איש שיווק. דובר בחברה בה העובד היה המשווק היחידי. במהלך עבודתו קיבל העובד זימון לשירות מילואים פעיל.

מיד עם קבלת ההודעה, הודיע העובד למעבידו. המעביד ביקש כי העובד יגיש בקשה לדחיית המילואים (ולת"ם), העובד הסביר כי דחיית המילואים לא תאושר, מאחר שכבר במועד הקודם שנקבע לו, בוטל צו המילואים לבקשת המעביד.

המעביד, אשר לא היה מעוניין בויתור על העובד לתקופת שירות מילואים, החל בהפעלת לחץ על העובד עד שאמר לעובד מפורשות "לבטל את המילואים בכל דרך אפשרית או ללכת הביתה".
ביום ההתייצבות למילואים, קיבל העובד בטלפון, הודעה מהמעביד כי הוא מפוטר מעבודתו ושלא יחזור.

העובד הגיש במסגרת ועדת התעסוקה תלונה, כי פוטר שלא כדין בשל שירות מילואים. במקביל הגיש העובד תלונה במשרד העבודה אשר הגיש כתב אישום במסגרת החוק לחיילים משוחררים.
המעביד ניסה לטעון כי הפיטורים היו מסיבות אחרות שאין להן קשר לשירות מילואים, אלא עקב חוסר תפקוד העובד. ועדת התעסוקה לא קיבלה את הטענה וחייבה את המעביד, לשלם פיצוי עונשי, בסך משכורת חודשית, מעבר לשכר עבודה ופיצויי פיטורים. בהליך הפלילי זוכה המעביד מחמת הספק.

המעביד המשיך במאבקו בעובד והגיש ערעור לבית הדין לעבודה. בהמלצת בית הדין לעבודה נמחק הערעור.

אורי אורם , עו"ד MBA
אין באמור במדור זה משום יעוץ משפטי ספציפי אותו יש לקבל בכל מקרה ומקרה לגופו.

ספטמבר 1, 2015

פיטורי עובד בגין שירות מילואים

מעשה בעובד שעבד בחברה בה תפקידו היה איש שיווק. דובר בחברה בה העובד היה המשווק היחידי. במהלך עבודתו קיבל העובד זימון לשירות מילואים פעיל. מיד עם […]