עסקת נדל"ן הינה לעיתים העסקה הגדולה ביותר המבוצעת ע"י בני זוג במהלך חייהם. בשל מורכבות תחום המקרקעין בארצנו טבעי שרוכשים ומוכרים בוחרים לשכור שירותי עורך דין אשר מלווה את ביצוע העסקה.
לאחרונה פנה אליי לקוח לטיפול בתביעה נגד עורך דין שיצגו בעסקת מכר דירה, טענת הלקוח הייתה להתרשלות עו"ד בגין אי בדיקת קיום חיוב היטל השבחה בנכס !

היטל השבחה, בשונה ממס שבח או מס רכישה, הינו מיסוי עירוני, בגין זכות לתוספות בניה או שינויים המשביחים את הנכס. ההשבחה הינה בעת מימוש הזכות או בעת מכירת הנכס, לדוגמא: אישור לתוספות בניה או ביצוע הבניה עצמה, קבלת אישור להוספת בריכת שחייה בבניין, אישור על הרחבת מרפסות ואפילו שינויים בשטח הציבורי מסביב לבניין. כל אלו ואחרים, יכולים להוות חיוב להיטל השבחה, ויודגש כי אין הבדל אם נוצלו זכויות ההרחבה בפועל אלא, די שניתן אישור בתוכנית בניין עיר (תב"ע), מכאן כי חיוב היטל השבחה יכול להיות בבניין מגורים ולא רק בבית צמוד קרקע.

אדם הרוכש דירה או בית, מבצע רכישה בכפוף לזכויות ומגבלות החלות על הנכס ומכאן נגזר ערכו הכספי של העסקה, מוכר אשר מציע את דירתו, בלא שמודע למיסוי החל על הנכס ולזכויות הבניה עלול למצוא עצמו מוכר במחיר הפסד.

במקרה הנדון גילו המוכרים כי עליהם לשלם 50,000 ₪ בעבור זכויות בניה בגג הבניין אשר לא מומשו בפועל. המקובל בחוזי מקרקעין , כי המוכרים חייבים בהיטל השבחה עד למועד חתימת החוזה שכן, המוכר יודע באם הוגשו בקשות לשינויים מבניים בבניין. במקרה דנן לא בדק עורך הדין את החבות למיסוי והדבר נודע רק לאחר מועד החתימה.
בחירת עורך דין הבקיא בתחום המקרקעין מהווה ערובה להפחתת סיכונים והוצאות מיותרות אשר עלולים לעיתים להגיע עד למאות אלפי שקלים, חשיבות זו זוכה למשנה תוקף לאור העובדה כי 80% מתביעות הרשלנות נגד עורכי דין הינן בתחום המקרקעין.

סוף מעשה במחשבה תחילה – בבחירת עורך דין הבקיא בתחום המקרקעין תמנע טרדה והפסד כלכלי.

ספטמבר 1, 2015

היטל השבחה

עסקת נדל"ן הינה לעיתים העסקה הגדולה ביותר המבוצעת ע"י בני זוג במהלך חייהם. בשל מורכבות תחום המקרקעין בארצנו טבעי שרוכשים ומוכרים בוחרים לשכור שירותי עורך דין […]