בית משותף מעלה שווי הנכס

מה המשמעות של רישום בית בטאבו ??????

לאחרונה הגיע לחלק מתושבי מבשרת והסביבה, כולל כותב מאמר זה, מכתב הביתה ממינהל מקרקעי ישראל. המכתב מציין את חובתינו לבצע רישום בית בטאבו, הוא לשכת רישום המקרקעין של משרד המשפטים (המונח "טאבו" מקורו משלטון התורכי בארץ). מדובר בשינוי סטאטוס שלנו כרוכשי נכס, מחוכרי קרקע לבעלי קרקע ובכך בעצם להביא אותנו לסטאטוס של בעלים עם ביצוע רישום בית בטאבו, לחילופין רישום דירה בבניין על שמינו המהווה גם בעלות מלאה ומוחלטת.
רישום בית בטאבו כבעלים מהווה בפועל יתרון מול חכירה או חכירה לדורות וכד', שכן במקרה האחרון, יש גורם נוסף המעורב בנכס ובדרך כלל קיים צורך בקבלת אישור לביצוע העברת הבעלות וכד'.
מטרת המינהל הקרוי היום "רשות מקרקעי ישראל" היא להפנות את מירב מרצו לשיווק קרקעות לפרויקטים, למסחר וכד' ולעסוק פחות בביורוקרטיה ולכן, המכתב שקיבלנו מטרתו להוריד את הנטל מרשות מקרקעי ישראל על מנת שעיסוקה ינותב לשיווק ולא בניהול רישום של מאות אלפי דירות ובתים, כאמור זה יכול לקרות רק לאחר שנבצע בפועל רישום בית בטאבו.

על מנת "להגשים את החלום" כמפורט לעיל, יהיה עלינו החוכרים לרשום את הנכס בטאבו או להפקיד תקנון בית משותף, (במקרים בהם ישנם יותר מבית אחד על המגרש הקיים). רישום בית משותף במקרים אלו הינו הליך ביורוקרטי מורכב הדורש המצאה של מסמכים, שרטוטים, הסכמים וכד', הן לרשות מקרקעי ישראל והן לטאבו.
לא מדובר בפעולה טכנית בלבד שהרי במקרים של שני בתים או יותר הבנויים על מגרש משותף, למעט במקרים חריגים, לא ניתן לבצע רישום בית בטאבו של אחת הבתים בלא השני ומשכך קיים צורך בעריכת הסכם הקובע גבולות של חצרות, חלוקת חניות, שימוש משותף, הוצאות אחזקה, זיקות הנאה, טיפול בשטח המשותף ועוד מספר נושאים רלוונטיים למגורים משותפים בבניין.

היתרונות בביצוע רישום בית בטאבו או ברישום בית משותף הינם מספר:
ניתן לקבוע נורמות והגדרות לעניין זכויות וחובות בחלקים המשותפים במגרש ובמבנה, כן ניתן לקבוע תשלומי האחזקה וכיצד ייגבו דמי וועד הבית ו/או עלויות האחזקה.

בשוק הנדל"ן קיימת הפרדה בנכסים בחכירה הרשומים במינהל לבין נכסים הרשומים בטאבו. בדרך כלל היות נכס רשום בטאבו מהווה חיזוק לבעלות בקרקע ומפשט אלמנטים כגון, תוספת בניה, העברות בעלות ורישום משכנתא ואף חוסך בדמי היוון המשולמים מעת לעת, בכך בעצם מתבטאת עליית השווי של הנכס להבדיל מנכס הרשום כחכירה, במינהל. המעבר מכחירה לבעלות מהווה בפועל עליית ערך שעשוי להגיע ל 10,000 $ ואף יותר, תלוי בגודל בהמגרש ו/או סוג הנכס.

את רישום הבית המשותף בטאבו, ניתן לבצע באמצעות עו"ד ומודד אשר יחדיו, ממלאים את כל התנאים וההנחיות בהתאם לקביעת הרשויות והחוק. העלויות הינן נמוכות ביחס לעלייה בשווי הנכס לאחר רישומו וזאת בנוסף ליתרונות שצויינו לעיל.

החסרונות הם כמובן היעדר היתרונות המפורטות לעיל אולם, ואולם קיימים חסרונות נוספים לדוגמא:
בקרקע משותפת, אין הגדרה מחייבת באשר לאופן השימוש בקרקע למשל גידול צמחים או גידור לצורך חיות מחמד. עניין זה גורם לעיתים למריבות בין שכנים ובין דיירים, ייתכנו שאלות של גבולות ו/או שימוש אשר בעת רישום הבניין כבית משותף מתבטלים שכן נערך הסכם בין כל דיירי הבית לעניין שימוש גידור ושאר אפשרויות. כך בפעול ניתן להימנע מסכסוכי שכנים שללא ספק מעכירים על מגורים בבית משותף.

אורי אורם- עו"ד, מוסמך במינהל עסקים – MBA.
אין באמור במדור זה משום יעוץ משפטי ספציפי אותו יש לקבל בכל מקרה ומקרה לגופו.

ינואר 17, 2016

רישום בית בטאבו שווה עליית שווי נכס

מה המשמעות של רישום בית בטאבו ?????? לאחרונה הגיע לחלק מתושבי מבשרת והסביבה, כולל כותב מאמר זה, מכתב הביתה ממינהל מקרקעי ישראל. המכתב מציין את חובתינו […]