ביטול חוזה בפינוי בינוי מבשרת ציון

במסגרת טיפול המשרד במספר פרויקטים בתחום הפינוי בינוי, עולות שאלות של לקוחות ביניהם השאלה: מה עושים לאחר חתימה על חוזה או מסמכים אחרים, שלאחר יד מתגלה כי לא היו בפני הדייר החותם את מלוא המידע.
חוק פינוי בינוי (פיצויים) תשס"ו – 2006, קובע תנאים שונים במסגרת העסקה בין הדייר ליזם או בין הדייר לגורם שמחתים על מסמכים שלעתים אינו בכלל היזם.
במקרים רבים, מתבצעת פנייה של שכן או מתווך ואפילו עורך דין המתדפק על דלתו של דייר ומבקש מהדייר לחתום על מסמכים שונים. מסמכים אלה יכולים להיות (1) הסכמה כללית לפינוי בינוי, (2) חוזה (3) יפוי כוח. לעתים מתבקש הדייר לחתום על כל המסמכים שציינתי.

מעבר לעובדה כי קיימת בעייתיות בפנייה שכזו, בייחוד על ידי עורכי דין, (שכן עורך דין אינו רשאי לדפוק על דלתו של אדם, סתם ככה ולהציע את שירותיו) ישנה בעייתיות נוספת שכן, הדייר בדרך כלל, אינו מודע לתגמול שמקבל הפונה.

אז מה עושים במצב כזה:
סעיף 6 לחוק קובע כי ניתן לבטל התחייבות במקרים כאלה והדייר שחתם רשאי לחזור בו מההסכמה שנתן בכתב.

ניתן לראות כי התנאי הנדרש על מנת לבטל את ההתחייבות הנו במקרים שבו הפונה לא פירט
בפני הדייר: מטעם מי הוא פועל או אם הוא מקבל תמורה או עתיד לקבל תמורה או אם שכרו תלוי בהתקיימות העסקה בין הדייר ליזם. מכאן כי במקרים בהם לא נאמר לדייר על ידי הפונה את מלוא המידע כמפורט לעיל, אזי יהיה הדייר רשאי לחזור בו מהתחייבותו.

לאחרונה נכחתי במקרה, בו דייר במתחם שהוכרז לפינוי בינוי, פעל לשכנע דיירים לחתום על
חוזה פינוי בינוי עם יזם מסוים. הדייר הפונה נמנע בכוונה מלציין שהיזם התחייב לתת לו כסף ודירות על כל קבוצת דיירים שיצליח להביא לחתימה. פרטי דייר זה נמצאים במשרד ונתבקשתי לפעול לביטול אותם חתימות עליהם חתמו הדיירים.

המלצתי במקרים של פינוי בינוי הינה זהה לזו שאני ממליץ בעסקאות של תמ"א 38, ו/או עסקאות קומבינציה ו/או קבוצות רכישה וכל עסקת נדל"ן מורכבת אחרת.

תאתרו עו"ד העוסק בתחום הספציפי של עסקאות מורכבות כאלה, תשאלו דיירים שזכו לייצוג על ידו ואל תחתמו לאף גורם על מסמך כלשהו, עד שאתם בטוחים שיש אדם מקצועי ואמין הפועל לטובתכם, בכך תחסכו עגמת נפש, ריצה לבתי משפט, מריבות ועוד.

מרץ 14, 2017

פינוי בינוי, ביטול חוזה

במסגרת טיפול המשרד במספר פרויקטים בתחום הפינוי בינוי, עולות שאלות של לקוחות ביניהם השאלה: מה עושים לאחר חתימה על חוזה או מסמכים אחרים, שלאחר יד מתגלה […]