ישנם מקרים רבים בהם בית המשפט צריך לקבוע ולפסוק על פי מהימנות הצדדים בתיק.
השאלה המכרעת הינה למי יאמין השופט לתובע או לנתבע ובהתאם, יוכרע הדין.

הדעה הרווחת בציבור היא כי אסור להקליט שיחות בשל חוק האזנות סתר וחדירה לפרטיות.

בפועל, הקלטה הנעשית ע"י צד כאשר הינו צד לשיחה, היינו נמצא בחדר, או ברכב, או מדבר בטלפון ומקליט את השיחה, מהווה ברוב המקרים הקלטה מותרת לכל דבר בעניין וניתן יהיה להגישה כראיה בבית המשפט.

לדוגמא על הצלחות בתיק כאשר חלק מההצלחה נובעת מקיום הקלטה אותה הפכנו למסמך כתוב
( תימלול ) באמצעות חברה המתמחה בתחום :

בתיק מזונות , שבו התנהל ויכוח בין בני זוג גרושים, עלתה השאלה בעניין קניות שערך האב לבני הבית. השאלה הנדונה היתה: האם מהווה למעשה ההוצאה, עבור הקניות לבית, לבת הזוג הגרושה ולילדים, תחליף לתשלום דמי המזונות.

עובד המשרד הכין תצהיר, המהווה מתן עדות בפני בית המשפט, בתצהיר זה אמור היה אחד מילדי האב, שאיתו היה הולך לבצע את הקניות באופן קבוע, לאשר כי אכן נעשו קניות בהתאם לבקשת בת הזוג הגרושה. ברגע האחרון החליטה הבת שלא לחתום על התצהיר מכיוון שמתן עדות זו מהווה נקיטת עמדה לטובת אחד מהורים, סיטואציה שלא הייתה נוחה לבת לכל הדעות.

מאחר והבת סירבה לחתום על התצהיר, יזם האב שיחה עם ילדיו ודאג להקליט את השיחה בלא ידיעתם של הילדים. תמליל השיחה הוגש לבית המשפט אשר על סמך התמליל ועל פי בקשת משרדינו, חייב את הבת להופיע לעדות אשר במהלכה לא יכלה הבת לחזור בה מדבריה המוקלטים.

בזכות הקלטה זו נסללה הדרך להוכיח, כי דברי האב הם אמת ובית המשפט הכיר בטענת האב כי אכן ביצע, רכישות לגרושתו ולבני הבית. לבסוף בזכות עדות הבת וההקלטה האב זכה בתיק.

אורי אורם- עו"ד, מוסמך במינהל עסקים – MBA.

אין באמור במדור זה משום יעוץ משפטי ספציפי אותו יש לקבל בכל מקרה ומקרה לגופו.

ינואר 17, 2016

האזנות סתר והקלטת שיחה

ישנם מקרים רבים בהם בית המשפט צריך לקבוע ולפסוק על פי מהימנות הצדדים בתיק. השאלה המכרעת הינה למי יאמין השופט לתובע או לנתבע ובהתאם, יוכרע הדין. […]
ינואר 17, 2016

בחירת עורך דין בעסקת נדלן

מה כל כך חשוב בבירת עורך דין בעסקת נדלן ? רכישת דירה היא בדרך כלל העסקה הגדולה ביותר של בני זוג בחייהם. המדובר ברכישת דירה שמחירה […]
ספטמבר 1, 2015

פיטורי עובד בגין שירות מילואים

מעשה בעובד שעבד בחברה בה תפקידו היה איש שיווק. דובר בחברה בה העובד היה המשווק היחידי. במהלך עבודתו קיבל העובד זימון לשירות מילואים פעיל. מיד עם […]
ספטמבר 1, 2015

היטל השבחה

עסקת נדל"ן הינה לעיתים העסקה הגדולה ביותר המבוצעת ע"י בני זוג במהלך חייהם. בשל מורכבות תחום המקרקעין בארצנו טבעי שרוכשים ומוכרים בוחרים לשכור שירותי עורך דין […]