התמחויות המשרד

 חוזים

חוזים

חוזים לרכישה או מכירת דירה, חוזי נדלן של התחדשות עירונית, חוזים מסחרים, חוזים ביו בני זוג, חוזים בין שותפים.